Прибављање пристанка за обраду података о личности

Датум: 09.09.2019
Број: 073-11-1239/2019-02

САДРЖАЈ:

Број:  073-11-1239/2019-02                                                            Датум: 9.9.2019. године  

    

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је Вашу електронску поруку од 13.8.2019. године, којом од овог органа тражите мишљење о томе да ли је, када привредно друштво у малопродајним објектима организује догађаје и промоције и упути јавни позив на сајту и на друштвеним мрежама људима који желе да присуствују, уз назнаку да се догађај снима и да ће снимак бити објављен на друштвеним мрежама, лице својим доласком на догађај дало пристанак за обраду података.

У вези са прибављањем пристанка за обраду података, обавештавамо Вас о следећем.

Чланом 15. Закона о заштити података о личности утврђено је да руковалац података мора бити у могућности да предочи да је лице пристало на обраду својих података о личности, а захтев за давање пристанка, ако се исти даје у оквиру писмене изјаве која се односи на друга питања, мора бити представљен на начин којим се издваја од других питања, у разумљивом и лако доступном облику, као и уз употребу јасних и једноставних речи. При томе лице на које се подаци односе мора бити обавештено о томе да пристанак у сваком тренутку може да опозове, као и о дејству опозива.

 Према томе, да би пристанак био правно ваљан, потребно је да је информисан, одн. дат након обавештења о релевантним питањима у вези са обрадом података, да је јасан, разумљив, недвосмислен и дат на једноставан начин и да је руковалац у могућности да докаже да је лице пристало на обраду својих података о личности. Пристанак мора бити експлицитан и подразумева активну радњу, чињење, а не пасивну радњу (прихватање, односно непротивљење).

На који ће начин руковалац података доказивати да је лице дало пристанак Повереник не може унапред да се изјасни, већ би о ваљаности доказа о пристанку заузео став тек по разматрању чињеница сваког конкретног случаја.

Напомињемо и то да је пристанак лица само један од могућих правних основа за обраду података о личности, те да би обрада података о личности била законита, руковалац треба у сваком конкретном случају да води рачуна о томе да за обраду података о личности користи одговарајући правни основ, уз обавезу претходног обавештавања, у складу са Законом.